Banner

Ontwikkel één privacyconvenant onderwijs-gemeenten-jeugdhulp voor de gehele provincie Groningen. Dat was de opdracht aan de Groningse Kerngroep Gemeenten – Onderwijs die begin 2021 bestuurlijk werd bekrachtigd in de vier OOGO’s die de provincie Groningen telt. Een provinciale werkgroep ging er vervolgens mee aan de slag. Het convenant is inmiddels opgesteld, de ondertekening ervan is gaande, en er wordt gezocht naar effectieve manieren om het convenant te implementeren.