Banner

Omdat de samenwerkingsverbanden PO en VO Helmond-Peelland de afgelopen jaren steeds meer met elkaar zijn gaan samenwerken, lag het voor de hand dat ze ook de handen ineen sloegen toen ze eind 2021 een privacyconvenant wilden opstellen. Beide convenanten (po en vo) zijn inmiddels ondertekend. Ook bij de implementatie, die recent in gang is gezet, trekken de kartrekkers Patty Proenings en Lenneke Voskuil, respectievelijk beleidsmedewerker van het samenwerkingsverband PO en VO Helmond-Peelland, samen op.