Banner

Geen ‘bureau’ met een vaste bezetting, maar een telefoonnummer, een e-mailadres en zittende medewerkers die ouders met vragen te woord staan. Dat is kort samengevat de constructie van het leerling- en oudersteunpunt van samenwerkingsverband VO Groningen Stad. We praten erover met adjunct-directeur Erik de Graaf en met Annelies Oosterhuis, die als lid van het expertise- en consultatieteam (ECT) van het samenwerkingsverband het eerste aanspreekpunt is voor ouders.