Banner

Co-teaching helpt onderwijsprofessionals beter om te gaan met diversiteit en is een belangrijke strategie om inclusief onderwijs te realiseren. Dat is de stellige overtuiging én de ervaring van docent Nathan de Vos en ondersteuningscoördinator Linda Bakker, twee voorvechters van co-teaching op het Ostrea Lyceum in Goes, waar steeds meer aandacht is voor deze manier van werken. De school wordt bij deze ontwikkeling begeleid door Dian Fluijt, docent en onderzoeker bij Fontys OSO, die promotieonderzoek deed naar co-teaching.