Banner

Passend onderwijs is maatwerk. Dat blijkt uit dit praktijkvoorbeeld van Amber. Haar school, Het Vechtdal College in Dedemsvaart, heeft dat heel goed begrepen. Er is heel duidelijk gekeken naar wat Amber wel kan en niet alleen naar wat ze niet kan. Het Vechtdal College doet voor iedere leerling haar best, ook als dat heel veel moeite kost! Met behulp van het project Passant van OZL IJsselgroep/Expertis en Onderwijscentrum De Twijn is dit voor Amber heel goed gelukt.

Amber, 19 jaar, staat ingeschreven op Het Vechtdal College te Dedemsvaart. Zij is geboren met een spierziekte.

Amber: “De spierziekte vergt veel energie. Toch heb ik sinds groep drie regulier onderwijs gevolgd. Ik begon het voortgezet onderwijs (vwo) op Het Vechtdal College in Dedemsvaart in 2011 met zes vakken: Nederlands, Engels, Frans, geschiedenis, aardrijkskunde en rekenen. Na minder dan een maand tijd werd de fysieke belasting te groot en was ik niet meer in staat om op school te komen.”

Op dat moment probeerde school iets te bedenken om Amber toch het onderwijs te bieden dat ze nodig had. Na ongeveer een half jaar werd er via Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) IJsselgroep/Expertis een vrijwilliger gevonden. Deze kwam één keer per week bij Amber thuis om het vak Nederlands met haar te doen. Dit was een begin, maar het was wel erg weinig. De grote zoektocht naar wat er mogelijk was voor Amber ging verder. Met verschillende disciplines (school, Ambulante Begeleiding van De Twijn, OZL IJsselgroep/Expertis, ouders en Amber zelf) is hierover lange tijd nagedacht en gesproken. Omdat het fysiek niet mogelijk was om naar een school te gaan, is er uiteindelijk gekozen om het thuisonderwijs uit te breiden met een aantal vakken. OZL IJsselgroep/Expertis had op dat moment de mogelijkheid om Amber via haar betaalde traject ‘Passant’ te begeleiden. Het Vechtdal College was bereid om de extra kosten hiervan op zich te nemen. Zo kwam in het tweede jaar het vak Engels erbij en in het derde jaar de vakken Frans en maatschappijleer. Nog later kwam ook het vak rekenen erbij. Daar waar haar voornaamste dagbesteding vooral bestond uit het lezen van boeken, had zij nu  een belangrijke andere dagbesteding erbij, namelijk bezig zijn voor school.

Amber: “Sinds ik thuis les krijg, heb ik nooit meer dan vier uur per week les gehad. Daarom doe ik wel langer over de stof dan de gemiddelde leerling. In juni 2016 heb ik thuis Staatsexamens gedaan voor Nederlands, Engels en rekenen (2F) op TL-niveau en ben ik geslaagd met goede cijfers. Vorig schooljaar heb ik het vak maatschappijleer afgerond door middel van een schoolexamen en heb ik nogmaals Staatsexamen gedaan voor rekenen, ditmaal op 3F-niveau. Ook hier ben ik voor geslaagd. Tot slot stonden afgelopen schooljaar het vmbo Staatsexamen Frans en de havo Staatsexamens Nederlands en Engels op het programma. Ook deze examens heb ik thuis afgelegd. Ik ben voor alle drie de vakken geslaagd, als eindcijfers had ik voor Frans en Engels een 9 en voor Nederlands een 8. Verder heb ik dit jaar ook nog 1 uur per week het vak filosofie gevolgd op Onderwijscentrum De Twijn te Zwolle. Hier heb ik een ‘bewijs van deelname’ voor gekregen. Dit was leuk en ik heb er veel van geleerd. Ik ben nu 19 en heb besloten om (voor eerst) te stoppen met school. Ik zou heel graag vertaal- of correctiewerk voor Nederlands en Engels willen doen bij een bedrijf of een overheidsinstelling. Een eerste betaalde opdracht heb ik al binnen. Ik ga een boekje vertalen van het Nederlands naar het Engels voor the Hospital Organisation of Pedagogues in Europe (HOPE).”

Kijk voor meer mooie voorbeelden van passend onderwijs op de site passendonderwijsis.nl.