Banner

Het Steunpunt Passend Onderwijs heeft in samenwerking met onder meer het NJi het online magazine Present! uitgebracht. Hierin vind je een introductie op het Response to Intervention model en wordt aan de hand van vijf mooie voorbeelden zichtbaar gemaakt welke interventies zoal kunnen worden ingezet om thuiszitten te voorkomen.