Banner

In de video-reeks VO-praat van de VO-academie vertellen bevlogen sprekers hun verhaal in video’s van maximaal tien minuten. Telkens met een andere insteek, maar altijd over een onderwerp dat relevant is voor de onderwijssector. Frank Beemer (Academic Director Erasmus Academie) gaat in deze VO-praat in op het thema netwerkleiderschap. Aan de hand van drie dooddoeners vertelt hij hoe de samenwerking effectiever kan en hoe jij jouw netwerkleiderschap kunt verbeteren. 

Scholen staan midden in de samenleving, en scholen worden door allerlei partners (terecht) bevraagd op deelname aan maatschappelijke ambities die verder gaan dan onderwijs. Bestuurders en schoolleiders besteden veel tijd aan het vormen en besturen van die netwerksamenwerking en de intensiteit zal alleen maar toenemen. Er is winst te behalen door professionalisering van de samenwerking in netwerken en daar is veel ruimte voor.

“Samenwerken in netwerken is nodig, ook voor scholen, maar de deelnemers ervaren vaak een beperkte effectiviteit van de samenwerking.” Frank bespreekt in deze VO-praat waar dat gevoel vandaan komt en hoe deelnemers veelal zelf (onbedoeld) bijdragen aan die beperkte effectiviteit. Dat doet hij aan de hand van drie dooddoeners die altijd langskomen in de samenwerking, maar funest zijn voor de voortgang.

Over Frank Beemer

Frank Beemer is Academic Director Regie in Netwerken bij Erasmus Academie. Hij leidt en begeleidt organisaties en samenwerkingsverbanden in Zorg, Sociaal Domein en Onderwijs om op een effectieve manier samen relevante Maatschappelijke Prestaties te leveren. Daarnaast is Frank onder meer toezichthouder in het passend onderwijs.

Meer weten over netwerkleiderschap?

Meer VO-praat?

Zie deze pagina voor meer VO-praat.