Op de twee locaties van Integraal Kindcentrum IJmond5 zijn jeugdhulp, so (cluster 4) en sbo ondergebracht in één gebouw. Zo krijgen kinderen, dicht bij huis, onderwijs en zorg op maat. Het enthousiasme over de effecten van deze intensieve samenwerking is groot, en scholen, jeugdhulp en gemeente zitten op één lijn. We praten erover met Julia Kerklaan, teamleider van Kenter Jeugdhulp bij ICK IJmond, Mark Nijland, locatiecoördinator van de Antoniusschool (so-school) en Monique Engelsma, beleids-medewerker van de gemeente Heemskerk.