Banner

Een aantal jaren geleden is de Ambelt (cluster 4) in Deventer geïntegreerd in De Marke (vmbo-basis, kader en mavo). In de school zijn voor de cluster 4 leerlingen zogeheten ‘Klassen met Expertise’ (KME) gevestigd. Inzet is dat deze leerlingen zo veel als mogelijk integreren in reguliere klassen. Betrokkenen van de KME-klassen vertellen in dit praktijkvoorbeeld hoe het in z’n werk gaat.