Banner

Leerlingen van het Kentalis Compas College (vso, cluster 2) volgen praktijkonderwijs en vmbo in een reguliere school: Het Hooghuis in Oss. De samenwerking is gebaseerd op een gezamenlijke, gedeelde visie op inclusief onderwijs. De twee scholen en de gemeente hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten.