Banner

De overgang naar het voortgezet onderwijs is voor veel leerlingen met een ‘cluster 4-indicatie’ een struikelblok. Zo niet op het Junior College in Nunspeet, dat in dit praktijkvoorbeeld wordt beschreven. Een so-school (Dr. A. Verschoorschool) en een vo-school (Nuborgh College) bieden hier 10-14 onderwijs aan met het doel leerlingen thuisnabij zo regulier mogelijk onderwijs te geven en hen, op welk niveau ook, toe te rusten voor regulier voortgezet onderwijs.