Banner

Deze publicatie van het Steunpunt Passend Onderwijs en het NCOJ bevat zes mooie praktijkvoorbeelden van samenwerking tussen schoolbesturen, schoolteams en samenwerkingsverbanden in regulier en speciaal onderwijs. Ook jeugdzorg, welzijn en zorg spelen hierbij een cruciale rol.