Banner

Deze publicatie van het Steunpunt Passend Onderwijs en het Nederlands Centrum Onderwijs en Jeugdzorg bevat tien praktijkvoorbeelden van (intensieve) samenwerkingen tussen reguliere scholen en scholen voor speciaal onderwijs. Door gebruik te maken van elkaars expertise en faciliteiten blijken er veel meer mogelijkheden te zijn om een passend aanbod te creëren voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte.