Banner

Deze publicatie beschrijft zes praktijkvoorbeelden van samenwerkingen tussen vo- en vso-scholen. Door gebruik te maken van elkaars expertise en faciliteiten blijkt er zijn er vele mogelijkheden om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte een passend aanbod te doen.