Banner

Dit praktijkvoorbeeld beschrijft de aanpak van IZEO (Integraal Zorg En Onderwijs), een bijzonder samenwerkingsmodel van jeugdzorg en vso in Cadier en Keer. Het gaat om jongeren die in een gesloten setting zijn geplaatst vanwege een justitiële maatregel of zeer ernstige gedragsproblematiek. Was het voorheen zo dat de behandeling van de jongeren zich afspeelde in de behandelgroep en het onderwijs in de school, sinds de start van IZEO begin 2018 gebeurt alles op school.