Banner

In de gemeente Oost Gelre werken (speciaal) basisonderwijs, speciaal onderwijs cluster 3 en 4, (specialistische) kinderopvang en jeugdzorg intensief met elkaar samen op basis van een gezamenlijke visie. In 2021 komen al deze voorzieningen onder één dak in een nieuw gebouw: het Integraal Educatief Kind Centrum in Lichtenvoorde (IEKC).