Banner

Dit praktijkvoorbeeld beschrijft hoe de samenwerkingsverbanden po en vo in Helmond – Peelland samenwerken om de overgang van primair naar voortgezet onderwijs voor kinderen met extra ondersteuningsbehoeften zo goed mogelijk te laten verlopen. Vroeg beginnen is de kern. Het eerste gesprek over de overstap naar het vo wordt al in groep 6 of 7 gevoerd.