Banner

Het Integraal Kind en Expertise Centrum (IKEC) in Hoorn biedt op één locatie onderwijs, zorg en kinderopvang aan kinderen van 0 tot 12 jaar met een specifieke leer- en/of ontwikkelbehoefte. Zij krijgen zo lang als nodig is extra ondersteuning en begeleiding om hun talenten verder te ontwikkelen. Zo mogelijk keren kinderen terug naar het reguliere onderwijs of de reguliere opvang. Dit praktijkvoorbeeld laat zien dat het belangrijk is dat de betrokken partijen intensief samenwerken vanuit één gedeelde visie.