Banner

Dat het grote voordelen heeft dat regulier en speciaal onderwijs nauw samenwerken én met andere jeugdinstellingen onder één dak wonen, laat dit praktijkvoorbeeld uit Ochten zien. Ieder bestuur heeft zijn eigen personeel in dienst, maar op de werkvloer wordt intensief samengewerkt. Om thuisnabij passend onderwijs te realiseren, benutten professionals van de verschillende disciplines elkaars kennis en expertise zo optimaal mogelijk.