Banner

Zo vroeg mogelijk de juiste ondersteuning inzetten. Dat beoogt het in dit praktijkvoorbeeld beschreven Kans!overleg dat samenwerkingsverband Helmond-Peelland PO organiseert voor onder andere peuters met extra ondersteuningsbehoeften. Als er zorgen zijn over de ontwikkeling van het kind en het perspectief van onderwijs niet duidelijk is, komen de betrokkenen rond de derde verjaardag van het kind bij elkaar om ervoor te zorgen dat het kind doorstroomt naar de juiste onderwijsplek en daar adequate ondersteuning krijgt.