Banner

We kennen allemaal wel verhalen van ouders van kinderen met een extra onderwijs- en ondersteuningsbehoefte die ‘verdwalen’ in passend onderwijs, tegen barrières aanlopen of zich niet gehoord voelen. Het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland zette daarom samen met ouders het Oudersteunpunt op. Jasmijn van Ipkens is een van de ouders die als ervaringsdeskundige actief betrokken is bij het Oudersteunpunt.

Lees ook het interview met Eva Schmidt – Cnossen, regisseur van het hetzelfde Oudersteunpunt, waarin Eva vertelt hoe haar samenwerkingsverband het Oudersteunpunt heeft opgezet.