Banner

Op het Teylingen College KTS in Voorhout is er voor basis- en kaderleerlingen die extra ondersteuning nodig hebben aan ieder leerjaar een symbioseklas gekoppeld. Doel van deze symbioseklassen is dat de leerlingen een vmbo-diploma halen. De leerlingen volgen de praktijkvakken – zo nodig met aanpassingen – in de reguliere klas. De verbinding met de reguliere klas is essentieel.