Banner

Dat kinderen met een ernstig meervoudige beperking vaak niet kunnen meekomen in een reguliere schoolklas, hoeft geen reden te zijn om ze niet in een school op te nemen, zo laat dit praktijkvoorbeeld zien. De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind omarmt die gedachte en steunt initiatiefnemers bij het opzetten van een zogeheten ‘Samen naar School klassen’, waarbij het draait om inclusie: erbij horen.