Banner

Een breed gedeeld urgentiebesef is de basis van de succesvolle aanpak in de gemeente ‘s-Hertogenbosch om het aantal thuiszitters terug te dringen. De afspraken zijn vastgelegd in een lokaal Thuiszitterspact. Aleksandra Essens en Chehrazad El Boudouhi, beiden werkzaam bij de gemeente ’s-Hertogenbosch, vertellen wat de belangrijkste ingrediënten zijn van de Bossche aanpak. Essens is teamleider van o.a. het team Leerplicht en El Boudouhi is leerplichtambtenaar en één van de regisseurs van de uitvoering van het Bossche Thuiszitterspact.