Banner

Hoe overzie je wat leerlingen doen in de online les? En hoe differentieer je per niveau of per leerling? Lees hier over extra controles inbouwen en zo compleet mogelijk lesgeven.