Banner

Dat onderwijs, opvang en zorg onder één dak zitten, werpt in kindcentrum De Schilden in Den Dolder steeds meer vruchten af. Dit praktijkvoorbeeld laat zien dat de samenwerking er niet alleen toe leidt dat de overgang van opvang naar school voor kinderen vloeiend verloopt, maar ook dat kinderen op een laagdrempelige manier de juiste zorg en ondersteuning krijgen.