Banner

Dit praktijkvoorbeeld beschrijft hoe kleuters met onderwijs-zorgbehoeften in Middelharnis worden begeleid in de zogenoemde KoZa-groep (Kleuteronderwijs Zorgarrangement). De kinderen krijgen thuisnabij adequate ondersteuning, zodat ze binnen een jaar kunnen uitstromen naar een passende plek in het onderwijs.