Banner

Passend onderwijs is erbij gebaat als meerdere onderwijsprofessionals intensief met elkaar samenwerken in de klas. Dat betoogt Dian Fluijt in dit interview. Fluijt – docent bij het Seminarium voor Orthopedagogiek en lid van het lectoraat ‘Normatieve Professionalisering’ van Hogeschool Utrecht – is gespecialiseerd is op het gebied van co-teaching en is daar een fervent pleitbezorger van deze werkwijze. Op basis van onderzoek stelde zij vast dat co-teaching een effectieve strategie is om beter om te gaan met diversiteit in de klas.