Banner

Werken aan de kwaliteitsverbetering van passend onderwijs en leren van elkaar. Met die intenties voeren de vo-scholen van samenwerkingsverband Stichting Leerlingenzorg Noordwest Veluwe interne audits bij elkaar uit. Dit praktijkvoorbeeld beschrijft hoe de scholen dit doen: de audits hebben geen oordelend karakter, maar scholen bespreken als critical friends met elkaar hoe de betreffende school passend onderwijs vormgeeft.