Banner

Met vier ingrijpende decentralisaties in zicht – wmo, participatiewet, jeugdzorg en passend onderwijs – slaan in 2014 alle betrokken organisaties in West-Friesland de handen ineen om de positie van kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt te verbeteren. Dit praktijkvoorbeeld beschrijft hoe hier in korte tijd gezamenlijk een regionale werkstructuur is opgetuigd, waarin de scholen voor praktijkonderwijs en vso een belangrijke rol spelen.