Banner

De samenwerkende schoolbesturen van samenwerkingsverband Amstelronde – de ‘deelnemersraad’ genoemd – hebben gekozen voor een professionele directeurbestuurder die verantwoording aflegt aan een onafhankelijke, drie leden tellende Raad van Toezicht. Waarom kiest Amstelronde voor dit governancemodel? En wat zijn de bevindingen? Een gesprek met Jenny Looman, sinds maart 2020 directeur-bestuurder van Amstelronde, Hans Ploeg, voorzitter van de deelnemersraad en Simon Steen, vice-voorzitter van de Raad van Toezicht.