Banner

Jaarlijks komen er zo’n dertig schoolweigeraars terecht bij de Link in Almelo, een tussenvoorziening die zich specifiek op deze groep richt. Voor hen is Intensieve samenwerking tussen school en hulpverlening essentieel belang, zo blijkt uit dit praktijkvoorbeeld.