po vo so
21 januari 2021

Inschrijving geopend voor Intervisietraject leidinggevenden passend onderwijs

In deze bijzondere periode is de behoefte groot om met elkaar – als leidinggevenden van swv’s – te sparren over actuele vraagstukken. Dit blijkt uit de uitkomsten van de uitvraag rond het intervisietraject, waarin collega’s hebben aangegeven graag met elkaar het gesprek aan te gaan, ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Het netwerk LPO, de Sectorraad SWV VO en het Steunpunt Passend Onderwijs komen aan deze behoefte tegemoet met het (digitaal) intervisietraject.

Vier thema’s

Op basis van de uitkomsten van de uitvraag onder de leidinggevenden van de samenwerkingsverbanden PO en VO start het intervisietraject met de volgende vier thema’s:

  1. Route naar inclusiever onderwijs en de rol die dit speelt bij professionaliseren
  2. Verbinding onderwijs-zorg
  3. Versterking beleids- en verantwoordingscyclus en sturing (op o.a. reserves)
  4. Inspraak ouders/leerlingen, oudersteunpunten en escalatiemogelijkheden

Tijdens het intervisietraject bespreken wij met elkaar landelijke thema’s, dilemma’s en leerpunten die voortkomen uit de Verbeteraanpak Passend Onderwijs. Ook kijken we met elkaar vooruit en bepalen we de thema’s die de komende jaren gaan spelen. Daarnaast willen we de opbrengsten van de intervisie gebruiken als input voor het vormgeven van de 24-uurs conferentie die wij op 4 en 5 november 2021 organiseren.

De intervisie: de opzet

De groepen bestaan uit maximaal acht personen en komen in de eerste helft van komend jaar drie maal (digitaal) bij elkaar in bijeenkomsten van 2,5 uur. Hierbij is altijd iemand van het netwerk LPO, de Sectorraad SWV VO of het Steunpunt aanwezig, zodat we de link kunnen maken naar het landelijke. De bijeenkomsten volgen de structuur van een peer review.

Peer review

Het peer review wordt ingezet als middel om structuur aan het gesprek te geven. Het gaat om een verdiepend gesprek met collega leidinggevenden, waarin je samen probeert te begrijpen hoe dingen in elkaar zitten. In de drie bijeenkomsten presenteren twee swv’s een praktijksituatie waarvan ze willen leren. De deelnemers reageren hierop, vertellen wat hen opvalt en geven adviezen. Aan het einde van de bijeenkomst vatten de gespreksleiders de inzichten en leerpunten samen. Een vierde bijeenkomst vindt plaats na de zomer en staat  in het teken van een terugkoppeling van wat de gesprekken in de verschillende groepen hebben opgeleverd.

Interesse?

Meld je aan, de sluitingsdatum is 5 februari 2021.

Praktische informatie

Data:
Thema 1: Route naar inclusiever onderwijs en de rol die dit speelt bij professionaliseren     
Groep 1:
Woensdag 3 maart: middag
Woensdag 12 mei: middag
Woensdag 16 juni: middag
Groep 2:
Vrijdag 5 maart: middag
Woensdag 19 mei: ochtend
Vrijdag 18 juni: middag
Thema 2: Verbinding Onderwijs-Jeugd
Vrijdag 12 maart: middag
Vrijdag 21 mei: middag
Woensdag 23 juni: middag
Thema 3: Versterking beleids- en verantwoordingscyclus en sturing (op o.a. reserves)
Vrijdag 19 maart: ochtend
Woensdag 26 mei: ochtend
Woensdag 30 juni: ochtend
Thema 4: Inspraak ouders/leerlingen, oudersteunpunten en escalatiemogelijkheden
Woensdag 31 maart: middag
Vrijdag 28 mei: middag
Vrijdag 2 juli: middag

Locatie:                            de bijeenkomsten zijn digitaal
Kosten:                            er zijn geen kosten aan verbonden
Meer informatie:           meer informatie over de methode peer review vindt u hier.
Inschrijven:                    aanmelden gaat via dit formulier

Vragen?

Vragen over het traject? Neem dan contact op met Mike Jolink van het Steunpunt Passend Onderwijs: mikejolink@vo-raad.nl

 


Nieuws 12 mei 2021

Doorontwikkeling en oproep Scan Passend Onderwijs

Het Steunpunt Passend Onderwijs is in samenwerking met Oberon onderzoek|advies en diverse experts uit het werkveld bezig met de doorontwikkeling […]

Meer lezen »

Nieuws 12 mei 2021

Examinatoren gezocht voor 2021

Vanwege grote aantallen staatsexamen-kandidaten en de verminderde beschikbaarheid van examinatoren is er dit jaar een tekort aan examinatoren en protocollanten […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video