po vo so
14 september 2021

Inschrijven nu mogelijk voor de bijeenkomst bovenschoolse voorzieningen

Op 7 oktober 2021 van 15.00-17.00 uur organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs samen met het NJi en medewerkers van OPDC’s de tweede online editie van de bijeenkomst (boven)schoolse voorzieningen van dit jaar. Het is nu mogelijk om je hiervoor in te schrijven.

Programma

Bij de start van de bijeenkomst neemt geluksprofessor Patrick van Hees ons op ludieke wijze mee in de laatste inzichten uit ‘de gelukswetenschap’. Gevuld met deze nieuwe inzichten gaan we vervolgens uiteen in vier verschillende workshops, die allen gegeven worden door of samen met medewerkers van OPDC’s. Bij de aanmelding voor deze bijeenkomst kun je aangeven naar welke van de onderstaande workshops jouw voorkeur naar uit gaat.

1. Burgerschapsonderwijs binnen het OPDC

Op 1 augustus jl. is de ‘Wet verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs’ in werking getreden. Deze wet is meer richtinggevend voor het funderend onderwijs en maakt de burgerschapsopdracht minder vrijblijvend dan voorheen. Wat houdt de wet precies in en wat wordt er van een OPDC verwacht? In deze sessie zal je geïnformeerd en geïnspireerd worden om een impuls te geven aan het burgerschapsonderwijs.

2. Jongeren met internaliserende problematiek in het voortgezet onderwijs

Stil, teruggetrokken, vaak ziek, depressief: sommige jongeren vallen niet op in de klas totdat ze thuis komen te zitten met allerhande ‘vage’ klachten als buikpijn, hoofdpijn, vermoeidheid en depressiviteit. De weg terug naar de klas en naar een diploma lijkt dan mijlenver weg. Jongeren met internaliserende problematiek vallen binnen het onderwijs vaak pas op als het te laat is en de problemen zich hebben opgestapeld. In deze workshop vertellen leerlingen van de OPDC’s uit Nijmegen en Utrecht over hun ervaringen met het OPDC-aanbod voor leerlingen met sterk internaliserende problematiek. Ook geven zij samen met medewerkers van de OPDC’s do’s en dont’s voor het voortgezet onderwijs. Met elkaar kijken we naar wat er nodig is in het voortgezet onderwijs om deze leerlingen te zien en te begeleiden en hoe wij als OPDC’s daar ondersteunend in kunnen zijn.

3. Het werken met handelingsadviezen

Om een leerling succesvol op school te laten landen na een periode op een OPDC is het heel belangrijk om samen met de school een plan te maken hoe de school de handelingsadviezen kan gaan uitvoeren. We gaan in de workshop met elkaar in gesprek en wisselen ‘best practices’ uit. We inventariseren hoe je de school kunt ondersteunen in het op korte en lange termijn invoeren en uitvoeren van handelingsadviezen. Welke obstakels kunnen hierbij ontstaan en hoe zijn deze op te lossen of te voorkomen. Het uitgangspunt is het versterken van de ontvangende school in plaats van ontzorgen​. Aan het einde van de workshop heb je beter zicht op wat handelingsadviezen betekenen voor jou, het OPDC, een team en een schoolorganisatie.

4. Gedeelde verantwoordelijkheid

Hoe trek je samen op vanuit de bovenschoolse voorziening met de thuisschool of de partners vanuit het sociaal domein? Deze vraag staat centraal in de workshop gedeelde verantwoordelijkheid. Jan ’t Hart van Track013 (coördinator) met zijn collega’s Carla van Moorsel (netwerk HB) en Ilja Lukasik (orthopedagoog) uit Tilburg nemen ons mee hoe zij dat doen zowel vanuit bestuur als in de uitvoering. Track013 kent drie doelgroepen: hoogbegaafden, jongeren die vanwege diverse redenen vastlopen op school, thuiszitters. Hieromheen zijn steunende netwerken georganiseerd vanuit scholen en netwerkpartners als jeugdzorg en leerplicht waar de ‘gedeelde verantwoordelijkheid’ een centraal begrip geworden is. Dat heeft ook zijn uitwerking gevonden in de dagelijkse werkpraktijk, bijvoorbeeld bij de integrale toewijzing, begeleidingstrajecten en follow-up gesprekken. Jan en zijn collega’s delen met ons hoe zij deze aanpak hebben ontwikkeld, wat valkuilen zijn en waar nog vragen liggen. Dit als opzet voor een gesprek om met elkaar onze ervaringen en voorbeelden te delen.

Praktische informatie

Wanneer: donderdag 7 oktober 2021
Waar: Online
Tijd: 15.00-17.00 uur
Voor wie: docenten, leerlingbegeleiders, leidinggevenden van (boven)schoolse voorzieningen, ondersteuningscoördinatoren, teamleiders van scholen en jeugdhulpverleners
Kosten: er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst

Aanmelden


Nieuws 15 oktober 2021

Leidraad voor opzetten van ouder- en jeugdsteunpunten

De leidraad ‘Samen bouwen aan ouder- en jeugdsteunpunten’ is verschenen voor samenwerkingsverbanden passend onderwijs die ouder- en jeugdsteunpunten opzetten. De […]

Meer lezen »

Nieuws 14 oktober 2021

Publicatie: Toezichthouders nog zoekende in hun rol

Toezichthouders kunnen hun invloed meer aanwenden om passend onderwijs te laten slagen. Dat stelt Willem van Leeuwen die in opdracht […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video