po vo
29 augustus 2019

Hoge Raad: btw-vrijstelling mogelijk bij diensten vanuit eigen bv scholen

De Hoge Raad heeft de afgelopen week in twee arresten geoordeeld dat (stichtingen van) scholen die een eigen bv oprichten en diensten hiervan afnemen, over deze geleverde diensten geen btw hoeven te betalen.

Om deze btw-vrijstelling te kunnen krijgen moeten de scholen(stichtingen) en de door hen opgezette bedrijven een zogeheten fiscale eenheid vormen voor de omzetbelasting. De Hoge Raad heeft nu geoordeeld dat de voorwaarden voor het vormen van een dergelijke fiscale eenheid wat ruimer kunnen worden toegepast. Waar de Belastingdienst en het gerechtshof de vereiste economische verwevenheid aanvankelijk strikt toepaste, daar geeft de Hoge Raad nu wat meer ruimte. Concreet betekent dit dat wanneer een schoolbestuur en bijvoorbeeld een schoonmaakbedrijf gezamenlijk voornamelijk voor dezelfde leerlingen werkzaamheden verrichten en organisatorisch met elkaar verweven zijn, zij onderling geen btw in rekening hoeven te brengen. Dat scheelt 21% btw op het factuurbedrag. Ook een samenwerkingsverband met een bv van waaruit gespecialiseerd personeel aan schoolbesturen binnen het eigen samenwerkingsverband wordt uitgeleend, kan gebruik maken van deze arresten.

Overigens blijft het toepassen van een vrijstelling ook na deze arresten aan voorwaarden gebonden, dus wanneer u deze vrijstelling wilt benutten, dan doet u er goed aan hierover vooraf te overleggen met een belastingadviseur gespecialiseerd in omzetbelasting.

Arresten en meer informatie

U kunt beide arresten lezen op rechtspraak.nl:


Nieuws 16 september 2019

Conferentie onderwijs – jeugd

Samen ontwikkelkansen voor kinderen creëren! Ieder kind heeft recht op een kansrijke ontwikkeling en recht op onderwijs. Wanneer ouders, kinderen […]

Meer lezen »

Nieuws 16 september 2019

Nieuw online materiaal LOB beschikbaar

Op de website van LOWAN is nieuw materiaal beschikbaar gesteld voor ISK-leerlingen in hun schakelfase naar het MBO. De materialen […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video