po vo so
2 juli 2021

Herziene Onderzoekskader 2021 – Inspectie van het Onderwijs

Vanaf 1 augustus gaat de Inspectie van het Onderwijs werken met herziene onderzoekskaders in het primair onderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Op de website van de Inspectie van het Onderwijs staat wat de belangrijkste veranderingen inhouden en waarom het kader is herzien. Deze informatie is ook te lezen in deze pdf met alle informatie op een rij.

Er zijn aparte kaders voor:

Het waarderingskader voor het toezicht op de samenwerkingsverbanden passend onderwijs staat als bijlage 1 in de onderzoekskaders po, vo en (v)so.

De hoofdlijnen in 2 minuten

De hoofdlijnen van de herziening van het toezicht hebben is samengevat in deze animatie.


Nieuws 22 juli 2021

Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro schooljaar 2022–2023

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 juli 2021, nr. 28584366, houdende de vaststelling van de […]

Meer lezen »

Nieuws 20 juli 2021

Kamerbrief over stand van zaken samenwerking onderwijs en (jeugd)zorg

Demissionair onderwijsminister Slob (OCW) en demissionair staatssecretaris Blokhuis (VWS) hebben in een brief aan de Tweede Kamer de voortgang geschetst […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video