vo
28 juni 2021

Heldere informatie voor studenten met functiebeperking of ziekte

Om studenten met o.a. een fysieke beperking, met psychische/chronische ziekte of die mantelzorg verlenen beter te informeren over (financiële) ondersteuning die er voor hen is, lanceert het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) vandaag de website www.hogeronderwijstoegankelijk.nl. Met een landelijk digitaal informatiepunt wil het expertisecentrum de informatievoorziening verbeteren omdat veel studenten niet of nauwelijks op de hoogte te zijn van de ondersteuning die zij kunnen ontvangen op de instelling voor hoger onderwijs waar zij studeren of bijvoorbeeld van hun gemeente. De website is tot stand gekomen in samenwerking met o.a. de jongerenorganisaties JOBmbo, LSVb, ISO en JongPIT.

De website wil een brug slaan tussen een belemmering/diagnose waar een student mee te maken heeft en informatie geven over de aanpassingen die hiervoor beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld dat studeren in een prikkelarme ruimte behulpzaam kan zijn voor studenten met een concentratiebelemmering of dat er voor studenten die niet kunnen werken, ten gevolge van hun beperking, financiële hulp vanuit de gemeente mogelijk is. Waar relevant verwijst de site naar wet- en regelgeving. De website heeft ook een optie om een test te doen waarmee de student uit het hoger onderwijs kan uitzoeken waar hij mogelijk aanspraak op kan maken.

Drie op de tien studenten

Ongeveer drie op de tien studenten hebben een functiebeperking. Het gaat hierbij om uiteenlopende situaties, van studenten met een fysieke of zintuigelijke beperking tot studenten met psychische kwetsbaarheid of met een chronische ziekte. Daarnaast is er een grote groep studenten die vanwege persoonlijke omstandigheden, zoals mantelzorg, zwangerschap, jong ouderschap of een gendertransitietraject extra ondersteuning kan gebruiken.

Website door studenten getest

De website is tot stand gekomen in samenwerking met de jongerenorganisaties JOBmbo, LSVb, ISO en JongPIT. Ook hebben studenten, docenten en begeleiders van verschillende hoger onderwijsinstellingen meegedacht over het ontwerp en hebben studenten de website getest. Voor de start van het nieuwe studiejaar zal er ook een Engelse versie beschikbaar zijn. De website is ook te bereiken via de portal www.onbelemmerdstuderen.nl, met daarin ook de website voor mbo-studenten www.mbotoegankelijk.nl.

Informatievoorziening verbeterpunt NSE

De website is in opdracht van het ministerie van OCW opgezet na een oproep van de Tweede Kamer om de informatievoorziening voor studenten met een ondersteuningsvraag te verbeteren. De informatievoorziening over studeren met een ondersteuningsvraag komt in o.a. de Nationale Studenten Enquête (NSE) al jaren naar voren als verbeterpunt. Door de toename van online onderwijs het afgelopen jaar, werd de roep om een landelijk digitaal informatiepunt voor studenten steeds luider.


Nieuws 17 september 2021

Netwerkbijeenkomst PO/VO-J42: ‘De stem van de jongere’

Binnen passend onderwijs en jeugdhulp praten we vaak over kinderen en jongeren, maar niet vaak genoeg met hen. Terwijl het […]

Meer lezen »

Nieuws 14 september 2021

Inschrijven nu mogelijk voor de bijeenkomst bovenschoolse voorzieningen

Op 7 oktober 2021 van 15.00-17.00 uur organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs samen met het NJi en medewerkers van OPDC’s […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video