po vo
13 december 2017

Handreiking Ouderbetrokkenheid

Als ouders betrokken zijn bij de school en bij het onderwijs aan hun kind, heeft dat veel positieve effecten, zo laat veel onderzoek zien: lagere doublurecijfers, minder schooluitval, betere leerprestaties, een positieve invloed op het gedrag van leerlingen en een hogere deelname aan vervolgonderwijs. Daarom is ouderbetrokkenheid ook in het kader van passend onderwijs een belangrijk onderwerp.

De handreiking Ouderbetrokkenheid is ontwikkeld door de VO-raad en zet kort en bondig op een rij wat samenwerkingsverbanden en scholen kunnen doen om de betrokkenheid van ouders bij passend onderwijs te versterken. Hoofdstuk 1 gaat in op ouderbetrokkenheid en passend onderwijs in zijn algemeenheid. Hoofdstuk 2 bevat handreikingen die vooral interessant zijn voor samenwerkingsverbanden en het derde hoofdstuk bevat handreikingen die vooral gericht zijn op scholen. De handreiking is geïllustreerd met een aantal good practices.

U kunt de handreiking downloaden.


Nieuws 20 juni 2018

Veelgestelde vragen over de jeugdsector

Recent heeft het NJi een handreiking gepubliceerd voor nieuwe raadsleden en wethouders waarin veelgestelde vragen over de jeugdsector worden beantwoord. […]

Meer lezen »

Nieuws 19 juni 2018

Ondersteuning nodig bij integratie so-sbo-bao?

Mede naar aanleiding van de Landelijke Praktijkdag integratie so-sbo-bao op 28 april jl. is de ‘Ontwikkelgroep gespecialiseerd basisonderwijs’ uitgebreid met […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video