po vo so
7 juli 2021

Handreiking nieuwkomers in het voortgezet onderwijs

In opdracht van de VO-raad is in samenwerking met scholen voor voortgezet onderwijs, Internationale Schakelklassen (ISK) en samenwerkingsverbanden in kaart gebracht hoe het onderwijs aan nieuwkomersleerlingen van 12 tot 18 jaar het beste kan worden vormgegeven. Daarbij geholpen door experts uit de psychosociale hulpverlening, ouderorganisaties, onderwijsinspectie en het ministerie van OCW en aangevuld met wetenschappelijke kennis over onderwijs aan nieuwkomersleerlingen.

Deze kennis is gebundeld in de duidelijke en direct bruikbare handreiking nieuwkomers in het voortgezet onderwijs, bestaande uit een mix van wetenschappelijke inzichten en ervaringen uit de praktijk. De nu gepubliceerde handreiking richt zich op het thema ‘Nieuwkomers welkom heten’. Na de zomer verschijnen nog delen over ‘Taal, talen en talenten’, ‘Regionaal samenwerken’ en ‘Maatwerk bieden’.

De handreiking is bedoeld voor alle professionals die betrokken zijn bij het voortgezet onderwijs aan nieuwkomers: docenten, mentoren, zorgcoördinatoren, schoolleiders, bestuurders en medewerkers van samenwerkingsverbanden.


Nieuws 22 juli 2021

Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro schooljaar 2022–2023

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 juli 2021, nr. 28584366, houdende de vaststelling van de […]

Meer lezen »

Nieuws 20 juli 2021

Kamerbrief over stand van zaken samenwerking onderwijs en (jeugd)zorg

Demissionair onderwijsminister Slob (OCW) en demissionair staatssecretaris Blokhuis (VWS) hebben in een brief aan de Tweede Kamer de voortgang geschetst […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video