po vo
20 september 2018

Handreiking kwaliteit samenwerkingsverbanden

De werkgroep kwaliteit van het netwerk Leidinggevenden Passend Onderwijs (LPO) heeft een handreiking kwaliteit samengesteld. De inhoud is hoofdzakelijk gebaseerd op het ‘wat’ met betrekking tot de uitwerking van kwaliteit binnen samenwerkingsverbanden passend onderwijs, het ‘hoe’ blijft de verantwoordelijkheid van het eigen samenwerkingsverband. Het bestuur van het netwerk LPO en de werkgroep kwaliteit zijn van mening dat het ‘wat’ ook gelinkt moet worden aan het ‘hoe’.¬† Zowel binnen het netwerk LPO als in samenwerking met het Steunpunt Passend onderwijs PO VO en de sectorraad van swv VO is de verwachting dat daar vorm en inhoud aangegeven wordt. Daarnaast zal de ¬†handreiking jaarlijks worden geactualiseerd.

Mocht u bij lezing en gebruik van deze handreiking suggesties hebben ter verbetering en/of aanvulling, schroom dan niet deze door te geven aan d.hatttenberg@passendonderwijs-almere.nl. Heeft u specifieke vragen op het terrein van kwaliteit, stel deze dan aan steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl of via de site van het netwerk LPO.

Bekijk de handreiking kwaliteit.


Nieuws 17 juni 2019

Voor 15 december aanmelden voor opting out lwoo

Vo-samenwerkingsverbanden kunnen ook in 2020 gebruik maken van opting out lwoo. Daarmee kunnen samenwerkingsverbanden afwijken van de regels voor vaste […]

Meer lezen »

Nieuws 17 juni 2019

Nieuw programma SLO: Passende perspectieven

Passende perspectieven ondersteunt scholen in primair en voortgezet onderwijs bij het vormgeven van een passend taal- en rekenonderwijsaanbod voor leerlingen […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video