po vo
20 september 2018

Handreiking kwaliteit samenwerkingsverbanden

De werkgroep kwaliteit van het netwerk Leidinggevenden Passend Onderwijs (LPO) heeft een handreiking kwaliteit samengesteld. De inhoud is hoofdzakelijk gebaseerd op het ‘wat’ met betrekking tot de uitwerking van kwaliteit binnen samenwerkingsverbanden passend onderwijs, het ‘hoe’ blijft de verantwoordelijkheid van het eigen samenwerkingsverband. Het bestuur van het netwerk LPO en de werkgroep kwaliteit zijn van mening dat het ‘wat’ ook gelinkt moet worden aan het ‘hoe’.¬† Zowel binnen het netwerk LPO als in samenwerking met het Steunpunt Passend onderwijs PO VO en de sectorraad van swv VO is de verwachting dat daar vorm en inhoud aangegeven wordt. Daarnaast zal de ¬†handreiking jaarlijks worden geactualiseerd.

Mocht u bij lezing en gebruik van deze handreiking suggesties hebben ter verbetering en/of aanvulling, schroom dan niet deze door te geven aan d.hatttenberg@passendonderwijs-almere.nl. Heeft u specifieke vragen op het terrein van kwaliteit, stel deze dan aan steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl of via de site van het netwerk LPO.

Bekijk de handreiking kwaliteit.


Nieuws 18 oktober 2018

Trends in verwijzingen speciaal onderwijs 2011-2017

Naar aanleiding van recente toename van het aantal leerlingen in speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs op landelijk niveau zijn […]

Meer lezen »

Nieuws 17 oktober 2018

Tweedaagse: bekijk het online magazine

Op donderdag 4 en vrijdag 5 oktober vond de Tweedaagse passend onderwijs plaats in Lunteren. Bestuurders van samenwerkingsverbanden en schoolbesturen […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video