po so
20 april 2021

Handreiking informatieoverdracht tussen kinderopvang en basisonderwijs

Een goede informatieoverdracht tussen kinderopvang en basisonderwijs is belangrijk. Deze draagt namelijk bij aan de kwaliteit van de doorlopende ontwikkellijn van kinderen. Uit onderzoek kwam naar voren dat er bij scholen en kinderopvangorganisaties nog veel onduidelijkheid bestaat over hoe men informatie overdraagt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Kennisnet heeft daarom in opdracht van het ministerie van OCW en het ministerie van SZW een handreiking hierover gemaakt. De handreiking maakt inzichtelijk welke informatie scholen en kinderopvangorganisaties onderling mogen delen op grond van de AVG.

Inhoud handreiking

In de handreiking komt de informatieoverdracht in drie situaties aan bod, namelijk:

  1. De informatieoverdracht tussen kinderdagopvang en basisschool in het algemeen;
  2. De informatieoverdracht tussen kinderdagopvang en basisschool in het kader van voor- en vroegschoolse educatie;
  3. De informatieoverdracht tussen buitenschoolse opvang en basisschool.

In de handreiking wordt beschreven welke informatie, onder welke omstandigheden, overgedragen kan worden. Er is ook een schema opgenomen met voorbeelden van soorten informatie die noodzakelijk zijn voor ondersteuning van de doorlo­pende ontwikkellijn van een kind. Kinderopvangorganisaties en basisscholen kunnen dit schema gebruiken om afspraken over de gegevensoverdracht te maken. Ook vindt u in deze handreiking een voorbeeld van een toestemmingsformulier dat gebruikt kan worden om ouders om toestemming te vragen voor de informatieoverdracht.

Handreiking

Download hier de Handreiking informatieoverdracht tussen kinderopvang en basisonderwijs.


Nieuws 12 mei 2021

Doorontwikkeling en oproep Scan Passend Onderwijs

Het Steunpunt Passend Onderwijs is in samenwerking met Oberon onderzoek|advies en diverse experts uit het werkveld bezig met de doorontwikkeling […]

Meer lezen »

Nieuws 12 mei 2021

Examinatoren gezocht voor 2021

Vanwege grote aantallen staatsexamen-kandidaten en de verminderde beschikbaarheid van examinatoren is er dit jaar een tekort aan examinatoren en protocollanten […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video