po vo
30 november 2018

Governance passend onderwijs wordt versterkt

De Algemene Ledenvergadering van de VO-raad nam een aantal maatregelen om de governance van passend onderwijs te verbeteren, waaronder het instellen van onafhankelijk toezicht.

Het kabinet wenst – verwoord in het regeerakkoord – dat er onafhankelijk toezicht op de samenwerkingsverbanden komt, ‘om ervoor te zorgen dat middelen voor passend onderwijs ook echt in de klas terecht komen’. De ALV stemde in met vier oplossingen voor deze problematiek. De VO-raad gaat de leden die participeren in samenwerkingsverbanden met hoge, niet-verantwoorde reserves hierop aanspreken. Het gesprek over de bandbreedte voor de hoogte van de reserves wordt binnen de vereniging gevoerd.

Daarnaast komt er een onafhankelijk lid in het intern toezichthoudend orgaan van de samenwerkingsverbanden. Ook wordt het ‘Dashboard passend onderwijs’ doorontwikkeld; dit dashboard bevat veel gegevens over de samenwerkingsverbanden en maakt het voor hen makkelijk zich in het publieke debat te verantwoorden. Op de wat langere termijn gaat de VO-raad in gesprek met de minister om de weeffouten in het systeem van passend onderwijs weg te nemen. Zo’n weeffout is bijvoorbeeld dat de samenwerkingsverbanden in de wet worden behandeld als schoolbesturen.


Nieuws 21 februari 2019

Oproep deelname ontwikkelgroep: samenwerking en integratie speciaal en regulier onderwijs (in PO en VO)

Praktijkonderzoeken in het primair en voortgezet onderwijs tonen een groeiend aantal initiatieven op het gebied van samenwerking en integratie van […]

Meer lezen »

Nieuws 20 februari 2019

Alles willen weten over privacy? Bekijk deze films!

Samenwerkingsverbanden en scholen hebben in het kader van passend onderwijs veel vragen over het gebruik van persoonsgegevens, gezondheidsgegevens en informatiebeveiliging. […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video