Getting it right for every child: Leren van Schotland

‘Getting it right for every child’. Onder deze slogan werd in 2004 in Schotland een nieuwe ambitie neergelegd. Sinds 2014 is het ook onderdeel van de wetgeving voor alle maatregelen en beleid rond kinderen. Het Schotse onderwijs is bijvoorbeeld zoveel mogelijk gebaseerd op het vormen van een inclusieve omgeving voor alle kinderen. Daarnaast zet Schotland in op een gemeenschappelijke cultuur en taal. Voor ouders, jongeren en professionals.

Zo heeft elk kind in Schotland een zogenoemde ‘named person’. Dat is een eigen contactpersoon voor ouders en kinderen die advies of hulp nodig hebben. Dit is overigens geen hulpverlener. De named person verandert ook in de levensloop van het kind. Het kan dus een verloskundige zijn, een hoofd van een crèche of een directeur van een lagere school. En ze hebben het begrip ‘well-being’ vertaald in acht begrippen.

Die begrippen zijn:

  • Veilig: tegen misbruik, verwaarlozing thuis, op school en in de gemeenschap
  • Gezond: op het hoogst haalbare niveau, toegang tot zorg
  • Verwezenlijking van: leren en ontwikkelen van vaardigheden, gevoel van eigenwaarde
  • Verzorgd: in een gezinsomgeving, soms met extra hulp; of passende zorgomgeving
  • Actief: deel kunnen nemen aan spel en sport, gezonde groei en ontwikkeling
  • Gerespecteerd: gehoord worden en betrokken zijn bij beslissingen
  • Verantwoordelijk: kunnen worden of geholpen worden om dat te leren
  • Erbij horen (included): steun krijgen om ongelijkheden te overwinnen en erbij te horen.

Meer informatie
Meer informatie vindt u onder meer in dit document.

Dit praktijkvoorbeeld is afkomstig van de website passendonderwijs.nl.

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video