po vo
20 februari 2014

Geen klachtenregen passend onderwijs

Er is geen sprake van een klachtenregen over de voorlichting van scholen over passend onderwijs en er zijn niet direct signalen dat er meer kinderen worden verwezen naar het speciaal onderwijs. Dat schrijft staatssecretaris Dekker in een brief aan de Tweede Kamer.

Dekker verstuurde de brief naar aanleiding van berichten in de media dat het klachten zou regenen van ouders over de voorlichting van scholen over passend onderwijs. De berichtgeving kwam rond de open dagen van vo-scholen voor leerlingen uit groep 8.

Dekker constateert dat er geen sprake is van een klachtenregen, op basis van gegevens die aangeleverd zijn door het Steunpunt Passend Onderwijs van de ouderorganisaties. Dit steunpunt signaleert ook dat veel scholen al wel informatie kunnen geven over passend onderwijs in het algemeen, maar dat zij vaak nog niet kunnen aangeven hoe de ondersteuning voor een kind er concreet uit zal zien.

De signalen sluiten aan bij de fase waar de scholen zich nu in bevinden. Na het afronden van de bestuurlijke voorbereidingen is het nu tijd voor de praktische invulling. De Week van passend onderwijs van 24 t/m 28 maart is een goed aanknopingspunt om met elkaar over de invulling van passend onderwijs in de praktijk, in gesprek te gaan.

Veel samenwerkingsverbanden kiezen er bewust voor om de invoering stap voor stap te doen om te zorgen dat de continuïteit in de zorg ook het komende schooljaar voor leerlingen geborgd is, op een manier zodat leerlingen, ouders en leraren er zo min mogelijk last van ondervinden. Zo kiezen sommige samenwerkingsverbanden ervoor om een aantal zaken voor het schooljaar 2014-2015 nog niet te veranderen.

 


Nieuws 17 september 2021

Netwerkbijeenkomst PO/VO-J42: ‘De stem van de jongere’

Binnen passend onderwijs en jeugdhulp praten we vaak over kinderen en jongeren, maar niet vaak genoeg met hen. Terwijl het […]

Meer lezen »

Nieuws 14 september 2021

Inschrijven nu mogelijk voor de bijeenkomst bovenschoolse voorzieningen

Op 7 oktober 2021 van 15.00-17.00 uur organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs samen met het NJi en medewerkers van OPDC’s […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video