po vo
7 juli 2020

Experimenten ‘intensieve samenwerking regulier en speciaal onderwijs’ open voor aanmelding

Scholen kunnen vanaf heden een aanvraag indienen om komend schooljaar deel te nemen aan het experiment ‘samenwerking regulier en speciaal onderwijs’. Binnen dit experiment kan een geïntegreerde voorziening worden ingericht waarin regulier en speciaal onderwijs samenkomen. Scholen kunnen alle leerlingen zo een zo thuisnabij mogelijke onderwijsplek bieden en integraal tegemoetkomen aan hun ondersteuningsbehoeften. Leerlingen met en zonder extra ondersteuningsbehoefte gaan hierbij zoveel mogelijk samen naar school en zitten in dezelfde klas. Dit past in een bredere ontwikkeling om tot meer inclusie en maatwerk voor leerlingen te komen.

Geïntegreerde voorziening

Met het experiment is het mogelijk dat een (v)so-school of instelling, een speciale school voor basisonderwijs en een reguliere school voor basis- of voortgezet onderwijs die intensief willen gaan samenwerken, zes jaar als één school kunnen functioneren. Dat wil zeggen dat de groepen leerlingen van deelnemende scholen onderling kunnen worden gemengd terwijl alle deelnemende scholen nog blijven bestaan. De scholen en instellingen houden gedurende het experiment hun BRINnummers.
Gedurende het experiment zal op basis van de ervaringen van de deelnemende scholen worden gewerkt aan herziening van wet- en regelgeving om intensieve samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs in geïntegreerde voorzieningen structureel mogelijk te maken.

Download de beleidsregel ‘Experimenten samenwerking regulier en speciaal onderwijs’. Deze is op 1 juli jl. gepubliceerd.

Aanvraag indienen

Het indienen van een aanvraag voor deelname aan het experiment in het schooljaar 2020-2021 kan tot 1 augustus 2020. Gezien het krappe tijdsbestek hoeft deze aanvraag voor 1 augustus nog niet volledig te zijn. De aanvraag kan dan later aangevuld worden.

In de beleidsregel leest u hoe u een aanvraag kunt indienen (zie toelichting artikel 5) Ook voor het schooljaar 2021-2022 kan te zijner tijd een aanvraag ingediend worden.

Ondersteuning vanuit Steunpunt Passend Onderwijs

Scholen kunnen zelf het initiatief nemen om de samenwerking te zoeken om samen te komen tot een geïntegreerde voorziening waarin aan een breed scala aan leerlingen onderwijs wordt gegeven. vanuit het Steunpunt Passend Onderwijs (SPO) ondersteunen en begeleiden wij de initiatieven, in samenwerking met het NCOJ.

Webinar

Op 25 september organiseren het ministerie van OCW, de Onderwijsinspectie, SPO en het NCOJ een webinar over de regeling, waarbij er ook ruimte is voor het stellen van vragen. Meer informatie hierover en de mogelijkheid tot aanmelden voor dit webinar volgt begin van het nieuwe schooljaar.

Meer informatie

Voor meer informatie en desgewenst ondersteuning bij de aanvraag, of algemeen over het ondersteuningsprogramma samenwerking regulier-speciaal van het Steunpunt Passend Onderwijs, kunt u terecht bij:


Nieuws 26 oktober 2020

Inclusief Onderwijs Maand

Van 21 oktober tot en met 16 gaat de Inclusief Onderwijs Maand van start. In aanloop naar het debat over […]

Meer lezen »

Nieuws 26 oktober 2020

M@ZL: grip houden op ziekteverzuim

Door afstandsonderwijs tijdens de lockdown was het moeilijk om kinderen goed in beeld te krijgen en te houden. Sinds de […]

Meer lezen »

Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video