po vo
Utrecht
20
sep

Themabijeenkomst kwaliteitszorg swv

Het onderwerp kwaliteitszorg van onze samenwerkingsverbanden/kwaliteitszorg in passend onderwijs leeft behoorlijk. Op 20 september organiseren het Steunpunt passend onderwijs po vo, de sectorraad swv vo, en het LPO samen een themabijeenkomst over de recente ontwikkelingen en opbrengsten van dit onderwerp. We gaan in op het meten van kwaliteit, de diverse kwaliteitszorgsystemen, het samenwerkingsverband als netwerk en de kwaliteit van het netwerk. Zowel voor collega’s die pas gestart zijn met (strategisch) kwaliteitszorgbeleid als voor hen die al veel verder zijn is er het een en ander te halen. U gaat geïnspireerd naar huis om aan de slag te gaan met uw eigen aanpak om de kwaliteit te borgen binnen uw eigen samenwerkingsverband.

Het wordt een boeiende middag, waarbij we starten met een drietal inleidingen door LPO, Infinite/B&T/Oberon in opdracht van het SPO, en de opbrengsten uit de werkgroep ‘Meten, weten en vertellen’. Deze presentaties gaan over het ‘wat’ van kwaliteitszorgbeleid. Daarna worden in acht korte ‘pitches’ getoond waar samenwerkingsverbanden trots op zijn als het gaat om een bepaald facet van het eigen kwaliteitsbeleid; het zelf vormgeven van het ‘hoe’.

Pitches

Er is ruimte voor in totaal acht pitches van elk maximaal zes minuten. Vier daarvan worden verzorgd door de collega’s vanuit de swv’s PO en vier vanuit de swv’s VO. Dit is leerzaam voor uw collega’s én mogelijk de start van een organisch ontwikkelend netwerk ‘kwaliteitszorg swv’s po en vo’, bestaande uit zowel leidinggevenden als beleidsmedewerkers die hiermee bezig zijn. Zij zijn dan ook van harte welkom om met u mee te komen. Wilt u laten zien waar u nu mee bezig bent op dit gebied, bent u er trots op én denkt u dat het leerzaam is voor collega-samenwerkingsverbanden? Meld u dan uiterlijk 5 september aan voor het houden van een pitch bij portefeuillehouder Marieke Dekkers via dekkers@koersvo.nl.

Praktische informatie

Doelgroep:              Leidinggevenden en medewerkers van swv’s PO en VO betrokken bij (strategische) kwaliteitszorg
Datum:                     Donderdag 20 september 2018
Locatie:                    Sterk VO, Van Lieflandlaan 117, Utrecht
Tijd:                           15.00 uur: inloop /15.30 uur: start programma /18.00 – 19.00 uur: diner en napraten
Aanmelden via:      de aanmelding is gesloten. Voor vragen kunt u contact opnemen met steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl.


Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video