po vo so
Online
18
mei

Webinar versterking aanpak personeelstekorten in het (v)so/sbo

Het lerarentekort heeft voor leerlingen en leraren in het (v)so en sbo ingrijpende consequenties. Dit vraagt om een duurzame aanpak van de personeelstekorten in het speciaal onderwijs. Maar wat werkt, en wat werkt niet? En welke acties kunnen scholen zelf in gang zetten? In een serie webinars willen de PO-Raad, de Vereniging Hogescholen, het ministerie van OCW en Sectorraad GO, het uitwisselen van kennis en oplossingsrichtingen stimuleren.

De afgelopen jaren heeft de PO-Raad in samenwerking met het ministerie van OCW diverse bijeenkomsten georganiseerd over de aanpak van het lerarentekort. Deze bijeenkomsten hebben geleid tot inzichten en oplossingsrichtingen. In drie webinars delen wij een aantal oplossingsrichtingen.

In het tweede webinar van 18 mei staan de zij-instroom en het flexibel opleiden van onderwijsassistenten tot leerkracht centraal. Tot slot wordt er op 2 juni een webinar georganiseerd over het werven en behouden van leraren in het (v)so en sbo.

Opzet webinars

In ieder webinar delen we een praktijkvoorbeeld. Vervolgens gaan de deelnemers in groepen uiteen om hier over door te praten. Hierbij is het doel om nieuwe inzichten op te doen die bruikbaar zijn voor de eigen praktijk en binnen de eigen regionale samenwerking. Alle webinars starten om 14.00 uur en eindigen om 15.30 uur. Deelname is kosteloos.

Meer informatie en aanmelden

Aanmelden kan via dit aanmeldformulier. Heeft u een vraag over de webinars? Stel deze aan Machteld Rohn of Jasper Swüste.


Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video