po vo so
Online
24
mrt

Webinar privacy en gegevensdeling in de samenwerking tussen onderwijs – gemeenten – jeugdhulp

Voor de ontwikkeling van leerlingen is het belangrijk dat zij goed onderwijs krijgen en waar nodig de juiste ondersteuning. Om deze ondersteuning mogelijk te maken werken in verschillende situaties onderwijs, gemeente(n) en partners uit het jeugddomein samen. Rond de vraag wat wel en niet mag rond de uitwisseling van gegevens tussen deze partners leven veel vragen. De antwoorden op deze vragen krijgt u tijdens het webinar op 24 maart 2021, die het Steunpunt Passend Onderwijs organiseert met het NJi, de MBO Raad en Ouders & Onderwijs.

Hoe maak je op een goede wijze met elkaar afspraken over de uitwisseling van persoonsgegevens? Welke afspraken maak je regionaal? Hoe ga je juist om met de rechten van ouders, leerlingen en studenten en hoe betrek je hen? Het webinar zoomt in op leerlingen en studenten die:

  • onderwijs volgen en jeugdhulp ontvangen;
  • onderwijs volgen en waarvan vermoedens bestaan dat jeugdhulp wellicht wenselijk is, voor de leerling of het gezin;
  • onderwijs dienen te volgen maar ‘thuiszitten’ (de zgn. thuiszitters) en voor een belangrijk deel ook jeugdhulp ontvangen of waar jeugdhulp-vragen aan de orde zijn

In de bovenstaande situaties is er sprake van samenwerking  tussen partijen (school, samenwerkingsverband, gemeente (leerplicht), jeugdhulporganisatie).

Inhoud webinar

Tijdens het webinar komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Privacy & gegevensuitwisseling Onderwijs – Gemeenten – Jeugdhulp
  • Toelichting van het Model Privacy Convenant Samenwerking Onderwijs-Gemeente-Jeugdhulp
  • De positie van ouders & leerlingen/studenten
  • Praktische tips rond jeugdhulp in school & de rol van professionals
  • Hoe om te gaan met bijzondere persoonsgegevens?

Praktische informatie

Wanneer: 24 maart 2021
Tijd: 13.00 – 15.30 uur
Voor wie: alle professionals in onderwijs, jeugdhulp of gemeenten betrokken bij gegevensuitwisseling.
Kosten: er zijn geen kosten verbonden aan deelname
Inschrijven: Via dit formulier

Vragen

Heeft u vragen over deze webinar? Stuur deze aan steunpuntpassendonderwijs@povosi.nl

Meer informatie

Graag wijzen we u op de volgende informatie:


Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video