po vo
online
7
okt

Vooraankondiging bijeenkomst bovenschoolse voorzieningen

In de jaarlijks bijeenkomst voor professionals verbonden aan (boven)schoolse voorzieningen en samenwerkingsverbanden staan dit jaar twee thema’s centraal: kwaliteitsontwikkeling en geleerde lessen in coronatijd. Noteer alvast in uw agenda deze online bijeenkomst op 7 oktober 2020.

Kwaliteitsontwikkeling en geleerde lessen in coronatijd
Bovenschoolse voorzieningen dienen te voldoen aan het toezichtskader van de Onderwijsinspectie dat gaat over de beoordeling van de onderwijskwaliteit van de voorziening. Het kader levert in de praktijk vragen op over de inhoud en over hoe hieraan voldaan kan worden. Vragen als: welke kwaliteitseisen worden gehanteerd? Hoe werk je aan kwaliteitsontwikkeling? Welke dilemma’s spelen er en hoe ga je hier als voorziening mee om? Welke goede voorbeelden zijn er? Dit alles staat centraal in het eerste deel van de bijeenkomst.

In het tweede deel van de bijeenkomst gaan we in op geleerde lessen in coronatijd met jongeren in kwetsbare posities:

  • Samenwerken met leerplicht: hoe de schoolgang te motiveren zonder proces verbaal, de meerwaarde van stoep- en huisgesprekken.
  • Afstandsonderwijs: ervaringen en nieuwe mogelijkheden nader belicht.
  • Noodopvang; samenwerken van onderwijs en jeugdhulp maakt meer mogelijk als je samen de schouders eronder zet.

Voor wie
De bijeenkomst is voor docenten, leerlingbegeleiders, ondersteuningscoördinatoren, teamleiders van scholen, jeugdhulpverleners en leidinggevenden van bovenschoolse voorzieningen. Directeuren van de samenwerkingsverbanden attenderen we specifiek op het eerste gedeelte van de bijeenkomst.

Online bijeenkomst
We beseffen dat deelnemers veel waarde hechten aan een fysieke ontmoeting. Echter gezien de huidige omstandigheden en onvoorspelbare ontwikkelingen kiezen we voor de veiligheid van een online bijeenkomst. We gebruiken verschillende werkvormen waarbij we ontmoeting en uitwisseling zo goed mogelijk faciliteren.

Programma

9.00 – 11.00 uur : Kwaliteitsontwikkeling

11.15 – 13.15 uur : Geleerde lessen in coronatijd

Het definitieve programma volgt na de zomer; dan is ook inschrijving voor één of beide onderdelen mogelijk. Contactpersoon: Wendy Kunst, w.kunst@nji.nl


Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video