po vo
Utrecht
10
okt

Verbinden passend onderwijs en opleidingsscholen po/vo

Passend onderwijs vraagt om het vergroten van kennis en kunde rond het omgaan met verschillen tussen leerlingen. Om duurzaam aan deze competenties van leraren te werken, is de samenwerking tussen partnerschappen Samen Opleiden en samenwerkingsverbanden passend onderwijs van belang. Op woensdagmiddag 10 oktober verkennen de deelnemers aan de hand van ervaringen van opleidingsscholen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs de mogelijkheden rondom deze samenwerking tijdens de themabijeenkomst bij The Colour Kitchen Zuilen in Utrecht.

Na de werkbijeenkomst van vorig jaar organiseert het Steunpunt Passend Onderwijs in samenwerking met het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren op veler verzoek een vervolg. Deze middag buigen wij ons gezamenlijk over de vraag hoe de verbinding tussen samenwerkingsverbanden passend onderwijs en partnerschappen Samen Opleiden kan worden versterkt.

Presentatie prof. drs. Dolf van Veen

Tijdens de opening gaat prof. drs. Dolf van Veen in op (inter)nationale ervaringen en praktijkvoorbeelden rondom passend onderwijs en de lerarenopleidingen. Daarbij licht hij verschillende curricula van lerarenopleidingen toe en gaat hij in op samenwerkingsvormen tussen scholen en lerarenopleidingen.

Aan de slag!

Vervolgens verkent u in de eerste gespreksronde voorbeelden uit de praktijk – denk aan minoren en modules ontwikkeld door scholen en lerarenopleiding gericht op passend onderwijs, voorbeelden van samenwerking tussen opleidingsscholen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs op het gebied van docentprofessionalisering – en wisselt u kennis en ervaringen uit. In de tweede ronde gaat u samen actief aan de slag en onderzoekt u de mogelijkheden voor samenwerking om toekomstige docenten duurzaam toe te rusten voor passend onderwijs.

Programma

12.00 – 13.00 uur       Inlooplunch
13.00 – 14.00 uur       Opening met presentatie prof. drs. Dolf van Veen
14.00 – 15.00 uur       Aan de slag: verkenning en delen van praktijkervaringen
15.00 – 15.15 uur       Pauze
15.15 – 16.00 uur       Aan de slag: waar willen we heen en wat hebben we daarvoor nodig?
16.00 – 16.30 uur       Plenaire afsluiting door prof. drs. Dolf van Veen

Praktische informatie

Datum:               Woensdag 10 oktober 2018
Tijd:                     Van 13.00 uur tot 16.30 uur – Inlooplunch vanaf 12.00 uur
Waar:                  The Colour Kitchen Zuilen – Prinses Christinalaan 1 in Utrecht
Voor wie:            Betrokkenen bij lerarenopleidingen, (opleidings)scholen PO en VO en swv-en passend onderwijs PO en VO
Kosten:               Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomst
Aanmelden:      U kunt zich aanmelden via het formulier

Bezoek deze bijeenkomst vooral samen: bent u werkzaam bij een samenwerkingsverband passend onderwijs? Nodig dan een collega uit van een lerarenopleiding, school of opleidingsschool om zich ook aan te melden voor deze bijeenkomst. Werkt u bij een opleidingsschool? Betrek dan een collega werkzaam bij een samenwerkingsverband passend onderwijs in de regio.

Contactpersonen

Deze werkbijeenkomst wordt verzorgd door Steunpunt Passend Onderwijs en het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:


Praktijkvoorbeelden

Het is niet nodig om zelf opnieuw het wiel uit te vinden. Laat u inspireren door onze praktijkvoorbeelden.

Bekijk praktijkvoorbeelden

Scan Passend Onderwijs

Vul de Scan Passend Onderwijs in en krijg een helder beeld van de stand van zaken op uw school.

Doe de Scan Passend Onderwijs

Wat is passend onderwijs?

Leerlinge Syl van der Priem stelt deze vraag op haar eigen school en doet verslag in het filmpje. Het filmpje is gemaakt ter introductie van een congres.

Bekijk video